Campania "Alege Prioritățile Orașului Tău"
Întrebări Frecvente

De ce este important să ne implicăm în campanie ca și cetățeni?

România este una dintre țările cel mai puțin urbanizate din Uniunea Europeană. De asemenea, România nu are o politică publică națională sau regională de dezvoltare metropolitană și puține zone funcționale urbane au o viziune clară de dezvoltare. 

În același timp, zonele metropolitane și aglomerările urbane sunt motoarele economice ale unei economii. De-a lungul istoriei, nicio regiune sau țară nu a reușit să se dezvolte fără a se urbaniza în paralel. De ce? Pentru că orașele generează dezvoltare și productivitate ridicată. Dezvoltarea acestor zone trebuie să fie însoțită de o viziune de dezvoltare care să le asigure eficiență, sustenabilitate și o calitate a vieții înaltă cetățenilor.

Implicându-te în această inițiativă, ajuți la construirea viziunii de dezvoltare urbană cu impact metropolitan a orașului tău și, pentru prima dată, la construirea unei viziuni metropolitane la nivel național. Implicându-te în această inițiativă decizi direcția în care se indreaptă România și arăți că îți pasă de viitorul comunității tale.

Care este misiunea acestei campanii de consultare publică?

Misiunea campaniei “Alege Prioritățile Orașului Tău“ este de a aduce împreună cetățenii și autoritățile publice în dezvoltarea viziunii de dezvoltare metropolitane a României și de a cataliza dezvoltarea principalelor zone funcționale urbane și metropolitane din România.

Care sunt obiectivele acestei campanii de consultare publică?

Obiectivele acestei campanii sunt:

  1. Identificarea proiectelor majore ce pot încuraja și cataliza dezvoltarea principalelor zone metropolitane din România.

  2. Identificarea celor mai importante proiecte strategice pentru fiecare dintre comunitățile zonelor urbane funcționale din București și cele 40 de reședințe de județ.

  3. Implicarea cetățenilor în gândirea unor soluții de dezvoltare urbană pentru zonele metropolitane în care locuiesc.

  4. Orientarea discuțiilor din spațiul public către o logică constructivă, orientată spre dezvoltare integrată, implicare civică si progres.

  5. Creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la semnificația și importanța dezvoltării zonelor urbane funcționale, precum și a celor metropolitane pentru dezvoltarea economică a României.

Care este finalitatea campaniei?

La finalul campaniei de consultare publică “Alege Prioritățile Orașului Tău” va fi dezvoltată câte o listă finală de proiecte prioritare majore de dezvoltare urbană și cu impact metropolitan, atât pentru București, cât și pentru fiecare dintre cele 40 de reședințe de județ din România. 

Fiind agreate pentru prima dată, atât de către administrația publică, cât și de comunitatea locală, aceste liste de proiecte vor putea informa deciziile viitoare de investiții publice respectând o viziune comună. 

Prioritizarea finală a proiectelor va fi inclusă într-un document al Băncii Mondiale ce va fi lansat la scurt timp după finalizarea campaniei. Mai multe detalii vor fi puse la dispoziția cetățenilor odată cu lansarea acestui document. 

De ce chestionarul nu cere adresă de email celor care îl completează?

Din motive de confidențialitate a datelor personale și pentru o rată mai mare de răspuns, precum și pentru un timp de completare mai scurt, chestionarul nu cere nicio informație personală. 

Cum au fost selectate proiectele?

Proiectele au fost identificate de către autoritățile publice subnaționale din România mandatate să identifice direcțiile de dezvoltare pentru regiunile pe care le reprezintă. 

Proiectele selectate îndeplinesc următoarele criterii:

  1. Sunt incluse într-un document strategic sau programatic existent (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul Urbanistic General, Masterplanul General de Transport etc.). 

  2. Au un prag valoric minim, ajustat în funcție de capacitatea bugetară a fiecărei reședință de județ.

  3. Nu au finanțare asigurată (în general, lista conține proiecte pentru care este necesară finanțare din fonduri UE, fonduri guvernamentale, sau alte surse). 

Pot fi propuse alte proiecte de către cetățeni?

Dacă ai alte propuneri de proiecte de dezvoltare urbană cu impact metropolitan ne poți scrie pe adresa de email prioritatileorasuluitau (at) gmail (dot) com. La finalul campaniei, vom analiza toate proiectele propuse. Acestea însă nu vor fi incluse în campania de consultare publică în desfășurare până pe 22 martie din motive de logică și eficiență a desfășurării procesului de consultare. Această campanie, desfășurată de către Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și cu sprijinul autorităților publice subnaționale, are rolul de a identifica cele mai importante proiecte pentru comunitate, din cele propuse de către autoritățile publice subnaționale, pentru a ajunge la o viziune comună de dezvoltare. Proiectele au fost identificate de către autoritățile publice subnaționale din România mandatate să identifice direcțiile de dezvoltare pentru regiunile pe care le reprezintă și sunt incluse deja într-un document strategic sau programatic existent (vezi criteriile de selecție).

Însă, unul dintre obiectivele acestei inițiative este tocmai acela de a încuraja comunitățile și administrațile să discute ce fel de proiecte sunt mai importante pentru zona lor metropolitană. Așadar, cele zece proiecte propuse pentru fiecare comunitate nu reprezintă o listă exhaustivă a nevoilor acelei zone, ci reprezintă numai un prim pas într-un proces ce sperăm să fie continuat la nivelul fiecărei comunități în parte.

Vor fi aceste proiecte finanțate de către Banca Mondială? Care este implicarea Băncii Mondiale ulterior campaniei?

În prezent, nu există contextul necesar pentru ca Banca Mondială să poată finanța proiecte la nivel local, dar există alte instituții atât din Grupul Băncii Mondiale precum și din afara acestuia, care pot face acest lucru. De asemenea, alte surse de fonduri pentru a finanța aceste proiecte pot fi cele puse la dispoziție de către Uniunea Europenă. Banca Mondială poate și va interveni prin alte instrumente instituționale specifice, cum ar fi asistența tehnică, instrument utilizat cu succes deja la nivel local. Mai multe detalii despre activitatea Băncii Mondiale în România sunt disponibile la adresa http://www.worldbank.org/ro/country/romania. Informații despre instrumentele Băncii găsiți aici http://pubdocs.worldbank.org/en/354041511790594254/Brosura-romana.pdf.

Sunt aceste proiecte asumate de către autoritățile publice sau/și documente strategice?

Proiectele au fost selectate de către autoritățile publice mandate (primării, consili județene sau prefecturi) care în prezent își invită cetățenii pe canalele din online să ia parte la campanie. Mai mult de atât, toate proiectele sunt incluse în documente strategice sau programatice și au o valoare validată de studii de fezabilitate derulate în prealabil. 

Pentru orice alte întrebări, ne poți trimite un mesaj pe Facebook sau un mail, folosind secțiunea Contact.