Campania "Alege Prioritățile Orașului Tău"
Despre

DESPRE CAMPANIE

Banca Mondială, în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și cu sprijinul autorităților publice subnaționale, a identificat o serie de proiecte prioritare cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România. 

Selecția a avut loc în urma unor scrisori, din partea Băncii Mondiale către primăriile reședință de județ, consiliile județene și prefecturile din țară, solicitând identificarea unei liste de cel mult 10 proiecte strategice, cu impact metropolitan. Proiectele selectate de autorități au îndeplinit următoarele criterii:

  1. Sunt incluse într-un document strategic sau programatic existent (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul Urbanistic General, Masterplanul General de Transport etc.).

  2. Au un prag valoric minim, ajustat în funcție de capacitatea bugetară a fiecărei reședință de județ.

  3. Nu au finanțare asigurată (în general, lista conține proiecte pentru care este necesară finanțare din fonduri UE, fonduri guvernamentale, sau alte surse).

Obiectivul acestui exercițiu a constat în identificarea de proiecte majore esențiale pentru dezvoltarea principalelor zone metropolitane din România.

Pasul următor, la fel de important, a fost ierarhizarea acestor proiecte de către cetățenii din România în funcție de importanța lor pentru fiecare comunitate locală în parte.

Campania “Alege Prioritățile Orașului Tău“

Cine?

Campania a fost realizată de Banca Mondială în parteneriat cu Urbanize Hub​​​​​​​, start-up Românesc și agregator global de idei, opinii, proiecte și știri despre orașe inteligente și dezvoltare urbană sustenabilă. Un rol extrem de important în derularea campaniei l-au avut și autoritățile publice subnaționale implicate în selectarea proiectelor, care și-au oferit sprijinul în promovarea campaniei la nivel local pe toată durata desfășurării ei.

Ce?

Campania a constat în cea mai mare consultare publică pe tema dezvoltării urbane, respectiv metropolitane din România. În cadrul ei, cetățenii și actorii locali din România au fost invitați să se implice în ierarhizarea proiectelelor de importanță strategică, selectate de autorități pentru fiecare zonă urbană funcțională a celor 40 de reședințe de județ din România, respectiv pentru zona metropolitană București-Ilfov.

Cand?

Perioada de desfășurare a fost 22 ianuarie – 22 martie, 2019.

DE CE?

Misiunea Campaniei „Alege Prioritățile Orașului Tău“ a constat în sprijinirea colaborării dintre autoritățile publice și cetățeni pentru dezvoltarea primei viziuni de dezvoltare metropolitană a României.

Obiectivele principale ale acestui exercițiu au fost:

  1. Identificarea unui prim set de proiecte majore ce pot încuraja și cataliza dezvoltarea principalelor zone urbane funcționale și metropolitane din România, agreat atât de către autoritățile publice subnaționale, cât și de comunitățile locale;

  2. Inițierea unei discuții asupra priorităților urbane din aceste zone, invitând și încurajând cetățenii să se informeze, să dialogheze și să se implice civic pentru viitorul orașelor lor.

CUM?

Toate proiectele, selectate la pasul anterior, au fost incluse într-un chestionar online, creat și personalizat pentru această campanie de consultare.

Chestionarul a fost compus din două întrebări referitoare la: (1) selectarea orașului pentru care se va face ierarhizarea proiectelor și (2) ierarhizarea proiectelor pentru orașul selectat anterior.

Chestionarul a fost promovat pe cele două platforme oficiale ale campaniei, website-ul campaniei și pagina de Facebook.

Chestionarul a fost transmis către reprezentanții fiecărei reședințe de județ în vederea distribuirii acestuia către actorii relevanți din zona urbană respectivă, și anume: cetățeni, organizații neguvernamentale, massmedia, universități, camere de comerț, companii private, precum și alte instituții publice locale.

Mass-media a jucat și ea un rol extrem de important în promovarea chestionarului, atât la nivel local, cât și la nivel național.