Obiectiv

Platforma ”Prioritatile Orasului Tau” a fost gândită ca o punte de legatură între autorități locale și cetățeni. Pe ideea bugetării participative, această platformă își propune să implice cetățenii în definirea priorităților de dezvoltare a propriei comunități. Această platformă poate fi folosită atât de autoritățile locale în procesul de consultare publică a strategiilor locale de dezvoltare, cât și de membrii ai societății civile.

Platforma nu își propune să suplinească atribuțile decizionale ale autorităților locale ci să contribuie la luarea unor decizii mai bune și mai informate. Punctul de pornire al fiecărui exercițiu de prioritizare îl presupune analiza unei strategii de dezvoltare locală aprobată de consiliul local. De cele mai multe ori, aceste strategii de dezvoltare au ca finalitate o listă lungă de proiecte, din care în mod realist numai câteva pot fi implementate în orizontul de timp definit pentru acea strategie.

Obiectivul acestei platforme este facilitarea procesului de identificare a unei liste de proiecte prioritare din lista lungă inclusă în strategia locală de dezvoltare.

Cel mai simplu și mai eficient instrument de prioritizare a unei liste lungi de proiecte este un buget operational clar pentru o perioada de implementare clara. Acest buget operational poate fi estimat relativ usor printr-o analiza a executiei bugetare din ultimii ani și elaborarea unei proiecții pe perioada propusă de implementare. Bugetul operațional a fost estimat deja de către echipa CAESAR pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială din România.

Un al doilea pas îl presupune identificarea unui pachet de proiecte/programe prioritare cu o valoare mai mică sau egală cu valoarea bugetului operațional. Acest pachet de proiecte ar trebui extras din strategia de dezvoltare aprobată de consiliul local și ar trebui să fie conform cu domeniile majore de intervenție identificate în strategie.

O primă propunere a acestui pachet de proiecte/programe prioritare va fi făcută de către cei care își asumă folosirea acestei platforme la nivelul comunității lor – ori autoritățile locale ori reprezentanți ai societății civile.

Această primă propunere va fi pusă la dispoziția publicului pentru a culege opinii și sugestii. Cei care vor accesa pachetul de proiecte/programe prioritare pentru orașul lor au mai multe opțiuni la dispoziție:

  1. Pot fi de acord cu prima propunere făcută.
  2. Pot fi de acord cu o propunere făcută de altă persoană.
  3. Pot face realocări de buget (de la un proiect/program la un alt proiect/program).
  4. Pot adăuga alte propuneri de proiect sub fiecare domeniu de intervenție major, fără a putea schimba domeniul de intervenție.

 Fiecare opțiune înregistrată în sistem va fi stocată într-o bază de date. Rezultatele acestui proces vor fi puse la dispoziția autorităților locale pentru a putea fi luate în considerare la elaborarea listei de proiecte/programe prioritare pentru 2014-2023.

 Lista de proiecte prioritare poate ulterior fi postată pe propriul cont Facebook.

O inițiativă
Susținută de