Ploiești

Ploiești este unul din cele mai importante centre economice din țară și parte a Coridorului de Creștere București-Ploiești-Brașov -- cea mai dezvoltată regiune din România.

Ploieștiul a avut și are un potențial de dezvoltare foarte mare și acest potențial trebuie exploatat cum trebuie pe perioada de programare 2014-2020. Ca atare, trebuie gândite bine proiectele prioritare ce vor fi implementate în următorii ani. Pentru a pregăti o listă de proiecte prioritare, s-a calculat bugetul operațional al municipiului pentru perioada de implementare 2014-2023 -- 272 milioane Euro. Acest buget permite multe și ar trebui ca un plan de bătaie pe măsură să fie întocmit. Pachetul de proiecte/programe prioritare prezentat aici este un prim pas în acest sens.

În mod ideal, prioritățile finale pentru Ploiești pe 2014-2023 ar trebui să includă cât mai multe voci și vocea ta contează mult. Noi sperăm ca și tu să te implici. Nu ia mult… numai vreo 15 minute. 15 minute și poți influența cum va arăta Ploieștiul în următorii ani.

Înainte de a face propria propunere de buget operațional, trebuie făcută logarea în platformă prin intermediul Facebook (butonul este în colțul dreapta sus). Nu este situația ideală (știm că unii dintre voi ar putea chiar să decidă să nu facă o propunere din acest motiv), dar este cea mai simplă și mai eficientă metodă de a ne asigura că fiecare persoană face numai o propunere. În momentul în care Facebook va cere un răspuns la întrebarea "live_prioritatileorasuluitau would like to post privately to Facebook for you. Who do you want to share these posts with?". Dacă dai "Okay",  vei putea să postezi propunerea ta de buget pe Facebook.

Odată ce te-ai înregistrat prin intermediul Facebook, ai următoarele opțiuni:

1. Să ajustezi  alocarea bugetului pe proiecte/programe. Nu poți însă să faci o alocare mai mare decât bugetul operațional dat (272 mil. Euro).

2. Să introduci noi proiecte/programe sub fiecare domeniu major de intervenție. Pentru a adăuga un buget pentru aceste noi priorități trebuie ajustat bugetul la alte proiecte/programe din listă.

3. Dacă ești de acord cu alocarea făcută în pachetul de start, poți să îl salvezi ca atare.

Data limită până când pot fi făcute ajustări pe buget este inclusă mai jos.

Data limită 31/05/2016

Pentru adăugarea bugetului trebuie să vă logați cu Facebook. Se poate adăuga un singur buget per oraș.

Buget Ploiești 272 mil. EURO
Îmbunătățirea conectivității teritoriale - Transport și Mobilitate Sumă Totală 138,100 mil. EURO

Asigurarea mobilităţii traficului prin prelungirea legăturii rutiere şi de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertăţii), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pieţelor gărilor.

15 mil. EURO

Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate (continuare implementare măsuri CiViTAS-SUCCESS).

10 mil. EURO

Modernizare / înnoire parc de autovehicule cu tracțiune electrică (tramvaie=25 buc., troleibuze=21 buc.).

30 mil. EURO

Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând şi spaţii de parcare pentru moduri de transport auto şi biciclete (zona Spital Judeţean).

8,500 mil. EURO

Asigurarea accesibilităţii în zona industrială Ploiești Sud, a campusului universitar, prin realizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud.

25 mil. EURO

Modernizare rețea rutieră/stradală : lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și  pasaj nou CF în zona Podul Inalt; reabilitare str. Gh. Gr.Cantacuzino, tronson sos. Vestului – limită oraș, inclusiv terminal intermodal.

20 mil. EURO

Modernizare / înnoire a parcului de autobuze (85-90 buc.).

20 mil. EURO

Modernizare stații transport public local: copertine cu iluminare, sistem Wi-Fi liber, panouri informative în timp real pentru călători, ș.a. (cca. 200 buc.).

2 mil. EURO

Park & ride la Gara de Vest.

2 mil. EURO

Reabilitare terminal pentru transport auto călători, zona Sud.

5,600 mil. EURO
Protejarea resurselor energetice și a calității mediului natural și construit. Sumă Totală 70,500 mil. EURO

Creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe.

18 mil. EURO

Modernizarea imobilului Halele Centrale (monument istoric și de arhitectură, înscris în lista monumentelor istorice de interes național excepțional).

19 mil. EURO

Reabilitarea/modernizarea spațiilor dintre blocuri, în cartierele municipiului Ploiești.

5 mil. EURO

Inventarierea și consolidarea/reabilitarea clădirilor cu risc seismic și realizarea planului de acțiune pentru reabilitarea clădirilor afectate de cutremure.

15 mil. EURO

Modernizare/dotări exterioare și interioare Filarmonica Paul Constantinescu. 

2 mil. EURO

Reabilitare/modernizare infrastructură și reconfigurare spații verzi în parcurile: Tineretului, Bariera Bucov, Gara de Sud, Vest 1, Cameliei.

5 mil. EURO

Reabilitarea și extinderea piețelor agroalimentare în centre de cartier.

1,500 mil. EURO
Creșterea calității serviciilor publice. Sumă Totală 69,200 mil. EURO

Extindere / modernizare clădiri Spitalul de Pediatrie.

32 mil. EURO

Extindere, reabilitare și dotare Spital Municipal Ploiești (construcție și utilitare cu aparatură centru de radioterapie
(accelerator și anexe); consolidare și refuncționalizare Corp A (Secția Oncologie-etapa a II-a); reabilitare termică secția Reumatologie (corp V) și secția Recuperare-Medicină fizică și balneologie (corp K)).

18,400 mil. EURO

Regenerare urbană /CLLD  în cartierele Mimiu și Bereasca.

10 mil. EURO

Modernizarea unităților de învățământ preșcolar (5 grădinițe) și ante-preșcolar (3 creșe) și construcție de noi grădinițe (Aleea Strunga (6 grupe), Str. Trestioara, Bd. Petrolului (8 grupe) , Str. Poștei).

5,800 mil. EURO
Creșterea capacității autorității publice locale. Sumă Totală 2,500 mil. EURO

Implementarea de soluții de tip e-administrație la nivelul administrației publice locale. 

0,600 mil. EURO

Îmbunătățirea performanțelor administrației publice locale. 

1,900 mil. EURO

Data limită 31/05/2016

Adaugă bugetul tău acum:

Ai nevoie de inspirație?
O inițiativă
Susținută de