Cluj Napoca

Cluj Napoca este al doilea oraș ca importanță din România și probabil cel mai dinamic centru economic, social și cultural. Este un oraș care poate mult și ar trebui să facă mai mult. Execuția bugetară în ultimii ani arată o alocare a cheltuielilor pentru investiții de capital sub potențialul orașului.

Pentru perioada de implementare 2014-2023, a fost estimat un buget operațional pentru investiții de capital de aproximativ 450 milioane Euro. Acest buget permite multe și ar trebui ca un plan de bătaie pe măsură să fie întocmit. Pachetul de proiecte/programe prioritare prezentat aici este un prim pas în acest sens. În mod ideal, prioritățile finale pentru Cluj Napoca pe 2014-2023 ar trebui să includă cât mai multe voci și vocea ta contează mult.

Strategia de dezvoltare pentru Cluj Napoca a fost elaborată în mod participativ, cu implicarea (pro-bono) a mai multor experți locali. Acest demers este lăudabil și poate servi ca exemplu nu numai pentru alte orașe din România cât și pentru alte orașe din lume. Lista finală de proiecte prioritare pentru Cluj Napoca ar trebui elaborată în aceiași manieră, cu inputul cât mai multor experți și a cât mai multor cetățeni din urbe.

Noi sperăm ca și tu să te implici. Nu ia mult… numai vreo 15 minute. 15 minute și poți influența cum va arăta Cluj Napoca în următorii ani.

Înainte de a face propria propunere de buget operațional, trebuie făcută logarea în platformă prin intermediul Facebook (butonul este în colțul dreapta sus). Nu este situația ideală (știm că unii dintre voi ar putea chiar să decidă să nu facă o propunere din acest motiv), dar este cea mai simplă și mai eficientă metodă de a ne asigura că fiecare persoană face numai o propunere. În momentul în care Facebook va cere un răspuns la întrebarea "live_prioritatileorasuluitau would like to post privately to Facebook for you. Who do you want to share these posts with?". Dacă dai "Okay",  vei putea să postezi propunerea ta de buget pe Facebook.

Odată ce te-ai înregistrat prin intermediul Facebook, ai următoarele opțiuni:

1. Să ajustezi  alocarea bugetului pe proiecte/programe. Nu poți însă să faci o alocare mai mare decât bugetul operațional dat (450 mil. Euro).

2. Să introduci noi proiecte/programe sub fiecare domeniu major de intervenție. Pentru a adăuga un buget pentru aceste noi priorități trebuie ajustat bugetul la alte proiecte/programe din listă.

3. Dacă ești de acord cu alocarea făcută în pachetul de start, poți să îl salvezi ca atare.

Data limită până când pot fi făcute ajustări pe buget este inclusă mai jos.

Data limită 31/05/2016

Pentru adăugarea bugetului trebuie să vă logați cu Facebook. Se poate adăuga un singur buget per oraș.

Buget Cluj Napoca 450 mil. EURO
OAMENI ȘI COMUNITATE Sumă Totală 47 mil. EURO

Elaborarea și implementarea strategiei CLLD Pata Rât

5 mil. EURO

Furnizarea de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe serviciile de tip non-rezidențial și de îngrijire la domiciliu, în parteneriat cu mediul ONG

8 mil. EURO

Extinderea și modernizarea infrastructurii sportive:

 • Complex Cultural și Sportiv Gheorgheni;
 • Construcția Aqua Park Grigorescu;
 • Amenajare terenuri/facilități de sport la unitățile de învățământ.
15 mil. EURO

Îmbunătățirea cooperării dintre universități, licee și mediul de business (inclusiv clustere), pentru dezvoltarea de noi produse educaționale și adaptarea curriculei la nevoile angajatorilor. Organizarea de stagii de practică, de programe de mentorat și acordarea de burse pentru elevi și studenți, în cooperare cu mediul de afaceri local

15 mil. EURO

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare unități de învățământ preuniversitar:

 • Construcție de noi creșe și grădinițe;
 • Reabilitare, modernizare și dotare unități existente.
3 mil. EURO

Mediere comunitară

1 mil. EURO
ORAȘUL INOVATIV, CREATIV, COMPETITIV Sumă Totală 41 mil. EURO

Construcția CLUJ INNOVATION CITY (contribuția municipalității)

25 mil. EURO

Construcția unui centru expozițional și de conferințe regional

10 mil. EURO

Înființarea de noi clustere (de ex. industrii culturale și creative) și sprijinirea clusterelor și a structurilor asociative de business de la nivel local (cluburi, hub-uri, business angels etc.)

1 mil. EURO

Acțiuni-suport de stimulare a investițiilor și a anteprenorilor locali (atragerea de investitori, servicii-suport de afaceri și programe de incubare în cadrul TEAM ZMC și CREIC, schemă de minimis, asigurare drumuri de acces și utilități, negociere reconversie brownfields etc.), cu precădere în domeniile de specializare inteligentă (IT&C, industrii creative, servicii financiare și outsourcing, medicină, educație etc.)

5 mil. EURO
DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PLANIFICARE SPAȚIALĂ Sumă Totală 187 mil. EURO

Extindere/reabilitare/modernizare străzi, piețe publice și zone pietonale, inclusiv cu implementarea sistemului ”shared space”, cu precădere în zona centrală și în noile zone rezidențiale

30 mil. EURO

Modernizare poduri și reconstrucția podului Nemților (Casa Tranzit)

5 mil. EURO

Construcția de drumuri expres, pasaje, pasarele pietonale și centuri ocolitoare pentru fluidizarea traficului:

 • Construcția Centurii Ocolitoare Cluj-Napoca Sud (Mănăștur-Someșeni) – etapa I;
 • Construcția Drumului Expres Grigorescu-Gilău – etapa I;
 • Supratraversare CF Tăietura Turcului;
 • Construcția Pasajului Subteran Sens Giratoriu Mărăști;
 • Construcția de pasaje și pasarele pietonale.
76 mil. EURO

Construcția de parking-uri sub- și supraterane în zonele de congestie a traficului

20 mil. EURO

Desființarea bateriilor de garaje și amenajarea de parcări rezidențiale în marile ansambluri de locuințe colective

14 mil. EURO

Implementarea unui nou sistem de parcări european, fără abonamente în parcările din centru.

Parteneriat cu asociațiile de proprietari pentru alocarea parcărilor rezidențiale, parcare gratuită timp de 30 minute la instituțiile publice.

2 mil. EURO

Implementare proiect integrat de amenajare în scop de agrement a Râului Someș și a Canalului Morii (decolmatare, amenajări hidrotehnice și de maluri, zone pietonale, piste de biciclete, iluminat public, mobilier urban, mici ambarcațiuni de agrement, etc.)

15 mil. EURO

Regenerarea urbană integrată a marilor ansambluri de locuințe din municipiu (spații interstițiale și centre de cartier

15 mil. EURO

Reabilitarea, consolidarea și refațadizarea clădirilor publice din zona centrală și din piețele principale (contribuția municipalității / credite pentru proprieterii privați)

5 mil. EURO

Asistență tehnică

5 mil. EURO
ORAȘUL VERDE Sumă Totală 80 mil. EURO

Extinderea, modernizare și dotare spații verzi:

 • Parcul Gheorgheni Est;
 • Parcul Feroviarilor;
 • Parcul Mănăștur (Pârâul Țiganilor);
 • Cetățuie;
 • Cimitir Someșeni.
15 mil. EURO

Extinderea sistemului de bike-sharing și de piste de biciclete în cartierele care nu beneficiază de astfel de facilități

3 mil. EURO

Achiziționarea de mijloace de transport în comun ecologice – autobuze/troleibuze/tramvaie, cu toate facilitățile necesare (e-ticketing, monitorizare GPS și video, punte joasă, aer condiționat etc.)

30 mil. EURO

Delimitarea de benzi dedicate transportului public pe principalele artere din municipiu

1 mil. EURO

Modernizarea sistemului de iluminat public, prin extinderea tehnologiei pe LED pe principalele artere și implementarea sistemelor flexibile de reglare a luminozității / sisteme DALI

5 mil. EURO

Reabilitarea termică a clădirilor publice din municipiu, inclusiv reabilitarea instalațiilor de încălzire

10 mil. EURO

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiu, inclusiv reabilitarea instalațiilor de încălzire – contribuția municipalității.

11 mil. EURO

Asistență tehnică

5 mil. EURO
BUNĂ GUVERNARE Sumă Totală 15 mil. EURO

Implementarea de soluții de eGuvernare și a conceptului de oraș inteligent:

 • Extinderea facilităților de tip „e-administrație” la nivelul administrației publice locale (de ex. semnătură și arhivă electronică, comunicare prin SMS etc.);
 • Implementarea unui sistem de senzori pentru monitorizarea poluării, zgomotului, traficului și parcărilor (sistem ”Internet of Things – IOT”);
 • Implementarea unui sistem de carduri electronice (smart cards) pentru cetățeni, care să le asigure accesul la diferite servicii publice;
 • Amenajarea de hotspot-uri WiFi în toată zona centrală și în punctele de convergență/atracție pentru locuitori, vizitatori și turiști.
10 mil. EURO

Consolidarea capacității administrative a autorităților publice locale:

 • Înființarea Autorității Metropolitane de Transport și încheierea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport în comun;
 • Funcționalizarea ADI ZMC în vederea extinderii gamei de servicii furnizate membrilor (informare, consultanță, scriere de proiecte, management de proiecte etc.);
 • Sprijinirea asociațiilor de proprietari și întărirea colaborării cu aceștia, cu precădere în domeniul parcărilor rezidențiale, a reabilitării termice și a întreținerii spațiilor dintre blocuri;
 • implementarea conceptului de democrație participativă;
 • Angajarea unui city manager;
 • Întărirea capacității de implementare a noului PUG;
5 mil. EURO
CULTURĂ ȘI IDENTITATE SOCIALĂ Sumă Totală 51 mil. EURO

Program de reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructură culturală:

 • Extinderea și modernizarea infrastructurii culturale:
 • Construcția Centrului Cultural ”Transilvania”;
 • Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor culturale existente (Teatrul/Opera Română, Opera Maghiară, Casa de Cultură a Studenților etc.)
20 mil. EURO

Programul integrat ”Cluj Capitală Culturală Europeană”

15 mil. EURO

Consolidarea, reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric

15 mil. EURO

City Branding

1 mil. EURO
ORAȘUL SĂNĂTOS Sumă Totală 21 mil. EURO

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor din municipiu, inclusiv a ambulatoriilor integrate, inclusiv în vederea implementării corespunzătoare a circuitelor funcționale medicale

20 mil. EURO

Promovarea transportului nemotorizat

1 mil. EURO
ORAȘUL SIGUR Sumă Totală 8 mil. EURO

Extinderea iluminatului public în zone neacoperite

5 mil. EURO

Îngrijirea clădirilor abandonate

3 mil. EURO

Data limită 31/05/2016

Adaugă bugetul tău acum:

Ai nevoie de inspirație?
O inițiativă
Susținută de