București

București-Ilfov este regiunea cu cea mai rapidă creștere din UE între 2000 și 2011, triplându-și PIB-ul pe cap de locuitor (ajustat la putere de cumpărare) de la €10.900 în 2000 la €30.700 în 2011. Din păcate EuroStat nu are date mai recente dar dacă trendul din ultimii ani este continuat, Bucureștiul ar trebui ca în 2015 să aibe un PIB pe cap de locuitor undeva aproape de €40.000.

 

Ca atare, Bucureștiul este o forță – nu numai în România și în regiune ci în Europa și în lume. În 2011, capitala României avea un PIB pe cap de locuitor (ajustat la putere de cumpărare) mai mare decât al Romei, Madridului, Berlinului, Atenei și Lisabonei.

 

Triplarea PIB-ului Bucureștiului nu a reprezentat însă și o creștere pe măsură a bugetului municipalității. În ultimii ani, bugetul general al Municipiului București s-a situat undeva în jurul a 700-800 milioane Euro. Mare parte din acest buget reprezintă venituri discreționare, fără o destinație aparte. Bineînțeles, aceste venituri nu pot fi folosite în totalitate în mod discreționar. Cam 25% din buget este alocat pentru subvenții acordate RADET și RATB. Cam 15% merg în fiecare an pentru reabilitare și reparații străzi și cheltuieli sunt alocate și pentru alte domenii cheie, precum cultura, sănătate, servicii sociale, iluminat public, întreținere parcuri și lacuri sau pază și ordine publică. Cât de eficient sunt cheltuiți acești bani sunt subiectul pentru o altă discuție deși este un caz bine cunoscut faptul că cetățenii din cel mai dezvoltat oraș în România primesc cea mai mare subvenție pe gigacalorie iar subvențiile pentru RATB acoperă și cheltuieli ce nu țin neapărat de transportul în comun (cantine, baze sportive ale RATB, etc.).

 

Făcând un excercițiu simplu de planificare bugetară și presupunând că aproximativ 30% din veniturile discreționare ale PMB pot fi alocate an de an pentru investiții de capital, putem ajunge la o sumă de aproximativ 3 miliarde Euro ce ar putea fi alocate pentru investiții de capital pe perioada de implementare 2014-2023. [Trebuie menționat că acest bugetul operațional se referă doar la PMB. Primăriile de sector au la rândul lor bugete operaționale generoase la dispoziție pentru investiții de capital până în 2023, după cum urmează: Primăria Sector 1: €807 milioane; Primăria Sector 2: €451 milioane; Primăria Sector 3: €467 milioane; Primăria Sector 4: €303 milioane; Primăria Sector 5: €277; Primăria Sector 6: €400 milioane.

  

Pentru aceste 3 miliarde Euro, am încercat sa identificăm proiecte și programe ce ar putea fi implementate până în 2023. Din păcate Bucureștiul nu are o Strategie Integrată de Dezvoltare cu o listă comprehensivă de proiecte propuse. Din fericire, datorită în mare parte Comisiei Europene și BERD-ului, avem acum un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Zona Centrală a Bucureștiului. Există de asemenea Conceptul Strategic 2035 care trasează liniile directoare mari pentru dezvoltarea Bucureștiului în următorii ani. De asemenea, diferite documente ale Primăriei (de exemplu Rapoartele de Activitate), identifică o serie de proiecte majore ce se speră să fie implementate în anii următori.

 

Propunerea de proiecte prioritare făcută mai jos este menită să stimuleze o discuție și o implicare a Bucureștenilor în modul în care bugetul orașului va fi alocat în anii următori. Primăria și Consiliul Local sunt mandatați de cetățeni să facă acest lucru dar exercițiul nostru democratic nu ar trebui să se termine cu darea unui vot.  Implicarea noastră în bunul mers al lucrurilor din urbe ar trebui să fie permanentă.

 

Această platformă este gândită pentru a facilita implicarea cetățenilor în bunul mers al lucrurilor în propria comunitate și noi sperăm să te implici și tu. Nu ia mult… numai vreo 15 minute. 15 minute și poți influența cum va arăta Bucureștiul în următorii ani.

 

Înainte de a face propria propunere de buget operațional, trebuie făcută logarea în platformă prin intermediul Facebook (butonul este în colțul dreapta sus). Nu este situația ideală (știm că unii dintre voi ar putea chiar să decidă să nu facă o propunere din acest motiv), dar este cea mai simplă și mai eficientă metodă de a ne asigura că fiecare persoană face numai o propunere. În momentul în care Facebook va cere un răspuns la întrebarea "live_prioritatileorasuluitau would like to post privately to Facebook for you. Who do you want to share these posts with?". Dacă dai "Okay",  vei putea să postezi propunerea ta de buget pe Facebook.

 

Odată ce te-ai înregistrat prin intermediul Facebook, ai următoarele opțiuni:

1. Să ajustezi  alocarea bugetului pe proiecte/programe. Nu poți însă să faci o alocare mai mare decât bugetul operațional dat (3 miliarde Euro).

2. Să introduci noi proiecte/programe sub fiecare domeniu major de intervenție. Pentru a adăuga un buget pentru aceste noi priorități trebuie ajustat bugetul la alte proiecte/programe din listă.

3. Dacă ești de acord cu alocarea făcută în pachetul de start, poți să îl salvezi ca atare.

 

Data limită până când pot fi făcute ajustări pe buget este inclusă mai jos.

Data limită 31/05/2016

Pentru adăugarea bugetului trebuie să vă logați cu Facebook. Se poate adăuga un singur buget per oraș.

Buget București 3000 mil. EURO
Încurajarea mersului pe jos/deplasării cu bicicleta și a unui mediu urban bun Sumă Totală 230 mil. EURO

Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Zona Centrală București și a propunerilor făcute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Regiunea București-Ilfov 2016-2030 privind introducerea de noi zone prioritare pentru pietoni în centrul orașului (zone pietonale și cu utilizare mixtă).

Zonele majore de intervenție includ printre altele:

Trasee pietonale majore:

 • Str. Arthur Verona, Str. Constantin Esarcu, Piața Revoluției, Parcul Cișmigiu;
 • Str. Polonă și Str. Jean Louis Calderon ca spații pietonale sau partajate;
 • Str. Academiei;
 • Str. Ion Câmpineanu, Str. Bărăției.

Zone cu prioritate pentru pietoni (pietonale și/sau partajate) și bicicliști, în zonele centrale și istorice: 

 • Lipscani-Calea Moșilor;
 • Grădina Icoanei - Piața George Cantacuzino;
 • Zona Parcul Carol – Piața Libertății – Str. 11 iunie;
 • Zona metrou Piața Romană;
 • Cheiul Dâmboviței – Unirii – Izvor;
 • Bd. Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii;

Coridor de transport public și deplasări pietonale:

 • Calea Moșilor, între Bd. Carol I și Str. Bărăției;
 • Calea Griviței, între Calea Victoriei și Piața Gării de Nord.

Scuaruri, piațete și piețe publice:

 • Amenajarea Pieței Constituției ca spațiu public pentru evenimente;
 • Modernizare spațiu public Sala Palatului;
 • Ansamblu complex Mihai Vodă;
 • ”Podul Calicilor” și spațiul public urban Parc Sfinții Apostoli – Domnița Bălașa;
 • Modernizare spațiu public în zona Mănăstirii Antim;
 • Amenajare și modernizare Parc Izvor Hașdeu;
 • Nod intermodal de transport Piața Romană;
 • Modernizarea Piața de Flori – Piața George Coșbuc;
 • Refacere infrastructură scuar în intersecțile din Zona Centrală după propunerile făcute în PIDU;
 • Reconfigurarea Pieței Unirii;
 • Reconfigurarea Pieței Romane;
 • Reconfigurarea Pieței Revoluției;
 • Reconfigurarea Pieței Națiunilor Unite;
 • Reconfigurarea Pieței Gării de Nord.

Poduri:

 • Construcția podului pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița în zona Șelari-Palatul de Justiție;
 • Construcția podului – ansamblu complex – pentru pietoni, bicicliști cu spații amenajate de repaos și verzi peste Dâmbovița zona Parc Izvor – PMB;
 • Construcția podului pietonal și ciclist parcul Izvor – curtea MNAC.

155 mil. EURO

Înființarea rețelei de bicilete utilitare (piste de biciclete și locuri de parcare) prin realizarea rețelei de 250 km piste de biciclete, cu 12 proiecte prioritare pe termen scurt (prezentate mai jos):

 • Calea Victoriei, între Bd. Elisabetta și Splaiul Independenței (0.6 km);
 • Traseu prin București: Piața Unirii – Piața Victoriei (3.3 km);
 • Traseu pentru cumpărături: Piața Victoriei – Băneasa (6.5 km);
 • Traseu de agrement: Piața Unirii – Mihai Bravu (3 km);
 • Traseu către școală: Universitate – Doamna Ghica (6 km);
 • Traseu către birou: Doamna Ghica – Pipera (6.3 km);
 • De-a lungul Dâmboviței: Șoseaua Virtuții – Piața Unirii (5.6 km);
 • Traseu către Gară: Basarab – Piața Romană (2.4 km);
 • Centrul Orașului – Smart City I: Piața Unirii – Șoseaua Alexandriei (5.2 km);
 • Centrul Orașului – Smart City II: Șoseaua Alexandriei – Măgurele (6.2 km);
 • București-Ilfov: Șoseaua de Centură – Voluntari – Doamna Ghica (7 km).

50 mil. EURO

Introducerea unui sistem de închiriere biciclete, complementar sistemelor existente deja.

15 mil. EURO

Reproiectarea malurilor Râului Dâmbovița.

Reamenajarea malurilor Dâmbovița și modernizarea traseului pietonal și al infrastructurii pentru biciclete.

7 mil. EURO

Oferirea de îmbunătățiri privind accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă.

3 mil. EURO
Transport rutier și politică integrată de parcare Sumă Totală 549 mil. EURO

Modernizări de drumuri:

 • Extinderea Bd. Timișoara, cu aproximativ 5.5 km, conexiune la DJ 602, oferind acces distribuit alternativ la zonele din București;
 • Lărgire Șoseaua Fabrica Glucoză și trecere la nivel cu Str. Barbu Văcărescu.

80 mil. EURO

Lucrări generale de reabilitare și reparații străzi.

383 mil. EURO

Implementarea unui sistem integrat de parcare de suprafață pentru zona centrală și descurajarea parcării în zone neautorizate (parcare gratuită pe stradă) și aplicarea restricților în domeniu.

1 mil. EURO

Implementarea unui sistem de parcări sub- și supraterane:

 • Parcare subterană Piața Sala Palatului;
 • Parcare supraterană automatizată Str. Tonitza 7-9 (Centrul Istoric);
 • Parcare subterană Piața Constituției;
 • Parcaj subteran Uranus-Piața Rahova;
 • Parcări ansamblu Urban Complex Pod Izvor: Parcaj subteran zona Parc Izvor Est și Parcaj Subteran Splaiul Independenței în zona PMB;
 • Parcaj subteran Ansamblu Urban Domnița Bălașa;
 • Parcaj subteran Grădina Icoanei.

85 mil. EURO
Transport public local inclusiv intermodalitate și multimodalitate Sumă Totală 1039 mil. EURO

Conectarea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii

Înființarea unei extensii de 1.3 km a liniei de tramvai prin Piața Unirii care va face posibile conexiunile cu liniile de tramvai din zona de sud-est spre cea de nord-est a orașului, oferind un transport public îmbunătățit de-a lungul viitorului coridor M7.

13 mil. EURO

Îmbunătățirea infrastructurii de tramvai

Obținerea unei funcționări robuste și fiabile la nivele de calitate echivalente, de-a lungul întregii rețele. RATB a creat un program de investiții pentru următorii ani, cu o atenție sporită acordată condiției nesatisfăcătoare a liniei de tramvai. Programul permite compilarea a patru grupe / coridoare, în care secțiunile vor conlucra, plus un număr de investiții independente / suplimentare.

Grup 1: Piața Unirii (Piața Sf. Vineri terminus) – Republica;

Grup 2: Ștefan cel Mare – Pipera;

Grup 3: Nord-Vest lângă linia de metrou 4;

Grup 4: Coridor Vest-Est orbital, sudul centrului orașului.

216 mil. EURO

Îmbunătățiri operaționale ale traseelor de tramvai

Îmbunătățirea traseelor de tramvai pentru a întâmpina mai bine caracteristicile cererii de călători, prin furnizare de servicii în întregul centru al orașului, integrare îmbunătățită (servicii linii secundare și suplimentare) între tramvai și metrou. Etapa 1 ar fi ajustarea traseelor pentru a se conforma cu îmbunătățirile rețelei pe termen scurt:

·         Integrarea tarifelor prin aplicarea unui sistem zonal integral de tarifare:

 • Conexiune linie Unirii (B-1);
 • Servicii noi M5 din Drumul Taberei;
 • Servicii noi M4 din Străulești;
 • Integrarea cu noile trasee de transport public din Județul Ilfov (B-8).

15 mil. EURO

Achiziționarea de material rulant tramvaie

Tramvaiele actuale respectă dimensiunile și parametrii ceruți de rețea, dar sunt învechite din punct de vedere tehnic:

 • Există doar 15 tramvaie cu podea joasă și încă 50 cu o secțiune scurtă cu podea joasă;
 • Toate celelalte tramvaie sunt cu podea înaltă, cu nivel de confort limitat pentru pasageri și nici un fel de accesibilitate pentru pasagerii în scaune cu rotile;
 • În afară de 59 vagoane, toate tramvaiele au tracțiune convențională cu control reostatic, cu consum mare de energie și fără sistem de regenerare al energiei la frânare;
 • Echipamentul convențional necesită un volum mare de lucrări de întreținere;
 • Disponibilitatea și fiabilitatea scad odată cu gradul de deteriorare.

 

318 mil. EURO

Reabilitare depouri tramvaie/mixte

Asigurarea unei funcționări eficiente a flotei de tramvaie, lucrări de întreținere și facilitarea introducerii de tramvaie moderne.

67 mil. EURO

Reabilitarea stațiilor de tramvai

Stațiile de tramvai reprezintă o importantă cale de acces către sistemul de transport public și ar trebui să ofere pasagerilor locuri sigure, convenabile și confortabile, facilități de planificare a călătoriei, de așteptare, îmbarcare, iluminare, orientare locală și ieșiri către rețeaua stradală urbană.

50 mil. EURO

Îmbunătățirea sistemelor de automatizare pentru serviciile de transport cu tramvaiul

Asigurarea unei funcționări eficiente și fiabile la viteze comerciale optime pe întreaga rețea.

7 mil. EURO

Benzi de circulație cu prioritare pentru autobuze

Obiectivul constă în asigurarea priorității pe segmentele de drum cu volum mare de călători, crearea unor servicii de transport cu autobuzul de calitate și reducerea efectelor congestiei pe acest segment de servicii. Benzile pentru autobuze reduc efectele congestiei și stabilesc o prioritate clară a transportului public ca soluție de calitate.

45 mil. EURO

Modernizarea rețelei de troleibuze

Programul de acțiune își concentrează eforturile asupra mobilizării și modernizării flotei existente de troleibuze și a infrastructurii aferente (presupunând că nu se face nicio schimbare în sistemul de troleibuze) și presupune:

 • Luarea unei decizii (intern) privind modernizarea a aproximativ 100 troleibuze Ikarus/Astra sau privind casarea și înlocuirea lor (această opțiune necesită achiziția a aproximativ 100 troleibuze noi);
 • Definirea cantității de materiale (piese și componente) și achiziționarea lor în vederea reparării și modernizării vehiculelor selectate;
 • Crearea și implementarea unui plan de remobilizare inclusiv portofoliul de comenzi pentru flota de troleibuze Iveco/Irisbus/Astra;
 • Reducerea numărului de depouri de troleibuze de la 4 la 2 (presupunând 200 vehicule funcționale) pentru a crește eficiența și a scădea costurile investiției. Numărul de depouri necesar va fi stabilit în urma deciziei finale privind investițiile.

107 mil. EURO

Reabilitarea stațiilor de autobuz

Este necesar ca stațiile de autobuz să fie vizibile călătorilor și, în măsura în care este posibil în condițiile de spațiu restrâns, să ofere pasagerilor locuri sigure, convenabile și confortabile, facilități de planificare a călătoriei, de așteptare, îmbarcare, iluminare și orientare locală.

11 mil. EURO

Îmbunătățirea operării și întreținerii autobuzelor și a cerințelor pentru flota de autobuze, inclusiv achiziția de autobuze

Proiectul este esențial pentru a adresa lipsa persistentă de piese de schimb și de materiale pentru reparații și întreținere (în condițile în care 25%-30% din flota de autobuze Diesel este imobilă), ce duc la ”canibalizarea” autobuzelor relativ noi și de bună calitate.

128 mil. EURO

Reorganizarea traseelor de autobuz în București

Traseele de autobuz din București ar trebuie ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor călătorilor și pentru a profita de îmbunătățirile pe termen scurt. Mai mult, traseele de autobuz sunt deseori foarte scurte, contribuind la o rată mare de transfer a călătorilor de 1.54 îmbarcări per deplasare.

15 mil. EURO

Crearea de parcări Park&Ride la stațiile cheie de transport public

Intrările în Municipiul București de pe autostrăzile A1, A2, A3 și de pe celelalte artere principale (DN, DJ) vor fi optimizate prin transformarea lor în porți intermodale ale orașului, astfel încât să coreleze centralități funcționale (comerciale, de servicii) cu mecanisme de transfer modal eficiente (rutiere, parcări de transfer – park&ride, facilități bike&ride, transport de suprafață, transport subteran– metro, taxi, dacă A2-M3 este o gară regională etc.). Acest mecanism intermodal va reduce pătrunderea fluxurilor motorizate din periurbanul Municipiului București pe rețeaua internă de străzi, prin schimbarea modală de la autoturism la transportul public.

12 mil. EURO

Tehnologii de operare pentru transportul public: centru de control, informare în timp real, dispecerizare, adaptare program, siguranță personal și managementul incidentelor.

35 mil. EURO
Sistemul de termoficare Sumă Totală 229 mil. EURO

Reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare (cu finanțare alocată din POIM 2014-2020 și alocări de la bugetul local).

226 mil. EURO

Elaborarea unei masterplan pentru regândirea întregului sistem de termoficare, cu considerarea mai multor opțiuni: creșterea eficienței în rețeaua existentă, centrale de cartier, centrale de bloc, centrale individuale, precum și regândirea sistemului de subvenții (cele mai mari din țară și reprezentând mai mult de 13% din bugetul anual al PMB).

3 mil. EURO
Infrastructura de sănătate Sumă Totală 108 mil. EURO

Extinderea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu”.

38 mil. EURO

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere pentru rețeau de spitale administrate de către Primăria Municipiului București.

70 mil. EURO
Infrastructura de educație Sumă Totală 260 mil. EURO

Crearea unui sistem de creșe în zonele din București cu o concentrare mare de familii tinere și copii. Aceste investiții vor permite părinților, dar mai ales mamelor, o mai mare mobilitate profesională în primii ani de viață ai copilului.

30 mil. EURO

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a rețelei de școli și grădinițe administrate de către PMB.

230 mil. EURO
Cultura Sumă Totală 125 mil. EURO

Implementarea Strategiei București Capitală Europeană a Culturii 2021.

75 mil. EURO

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (atât din fonduri europene – POR 2014-2020 Axa 5 – cât și din fonduri de la bugetul local).

50 mil. EURO
Parcuri, spații verzi, infrastructură sportivă și de recreere Sumă Totală 130 mil. EURO

Refacerea și modernizarea patinoarului artificial Mihai Flamaropol.

26 mil. EURO

Sala Multifuncțională Complex Sportiv ”Lia Manoliu”.

6 mil. EURO

Reabilitarea, modernizarea și extinderea parcurilor și a spaților verzi.

100 mil. EURO
Consolidarea clădirilor cu risc seismic Sumă Totală 71 mil. EURO

Elaborarea unui plan pentru reabilitarea clădirilor publice și private din București.

1 mil. EURO

Program integrat de consolidare a clădirilor publice și private din București.

70 mil. EURO
Reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate Sumă Totală 16 mil. EURO

Elaborarea unui plan pentru reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate și subutilizate din București.

1 mil. EURO

Elaborare PUZ și participarea PMB (alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul justiției, Ministerul Culturii) în redezvoltarea Platformei Eslplanada (vis-a-vis de Biblioteca Națională).

10 mil. EURO

Reabilitarea siturilor poluate istoric aflate în administrarea PMB și pregătirea acestora pentru reconversie/redezvoltare.

5 mil. EURO
Incluziune socială Sumă Totală 80 mil. EURO

Implementarea unui proiect integrat de Dezvoltare Locală plasată sub Răspunderea Comunității (DLRC) într-una din comunitățile marginalizare a Bucureștiului.

10 mil. EURO

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii sociale (cămine, centre sociale, cantine sociale, etc.).

70 mil. EURO
Iluminatul public Sumă Totală 100 mil. EURO

Continuarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public.

100 mil. EURO
Cadastru Sumă Totală 60 mil. EURO

Continuarea procesului de cadastrare în București și elaborarea unei baze de date ușor accesibile de oricine.

60 mil. EURO
Consolidarea capacității administrative Sumă Totală 3 mil. EURO

Elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare pentru București

3 mil. EURO

Introducerea reformei instituționale prin înființarea Autorității de Transport Metropolitan și reorganizarea RATB din Regie Autonomă în Companie Comercială.

0 mil. EURO

Crearea unei echipe de management de program/proiect cu cel puțin 100 manageri proiect.

0 mil. EURO

Data limită 31/05/2016

Adaugă bugetul tău acum:

Ai nevoie de inspirație?
O inițiativă
Susținută de