Aglomerările urbane și
zonele metropolitane
reprezintă motorul de
creștere al unei economii.

Află mai multe